Uncategorised

Odběr měli a dotace 1.D
21 Led

Dobrý den, přátelé důvěrníci,k 31.1.2021 bychom měli odevzdat vzorky měli na vyšetření na varoázu. Ráda bych vás požádala, abyste řádně označené vzorky vybrali od přátel včelařů  a ideálně k 26.1. předali mě v Neplachově 147 – je nutné ještě provést nutnou administraci v CISu a vzorky odvézt do laboratoře, proto bych uvítala dodání s lehkým předstihem. Ještě drobná informace k dotacím – zatím SZIF neposlal na účet ZO žádné peníze, proto výplata dotace 1.D bude, jakmile peníze přijdou.

Číst více

Hlášení počtu včelstev pro dotaci 1.D
24 Srp

Prosím o včasné předání žádostí o dotaci 1.D a hlášení o počtu včelstev důverníkům (pokud nepodává včelař přes web). Termín odevzdání žádostí důverníkům je 10.9.2020, tak aby je měli čas předat ke zpracování. Děkuji

Číst více

Odevzdání vzorků měli a výroční schůze
24 Led

Vážení přátelé,výroční schůze ZO se bude konat 23. 2. 2020, ve Vitíně, v hospůdce Na hřišti, v 9.30, prosím zarezervujte si na schůzi svůj čas. Termín pro odevzdání měli je 3.2.2020.Měl odevzdávejte přes svého důvěrníka zdravotníkovi ZO, Josef Vaněček z Neplachova. Tel.724524619, email: vanecek.ls205@lesycr.cz  Vzorky s měli MUSÍ být označeny registračním číslem chovatele, číslem stanoviště, jménem a příjmením chovatele, počtem včelstev ve vzorku a případně počtem vzorků pokud chovatel má vetší počet včelstev a odevzdává vzorků více . Měli musí být alespoň kávová lžička, jinak není možné vyšetření provést. Prosím důvěrníky o pečlivou kontrolu!

Číst více

Odběr vzorků měli 2020.
03 Led

Odebíráme směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2.příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno. Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči. Vysušení vzorku Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů. Obaly Vysušené vzorky sesypeme do obalů. Nejvhodnější obaly jsou vyzkoušené papírové tubusy s uzávěry. Používají se také bílé kelímky od jogurtů a podobných produktů, uzavřené prodyšnou tkaninou. Prodyšná tkanina musí mít tak hustá oka, kterými měl nepropadne. Zakrytí kelímku musí být dobře fixováno např. gumičkou. Kelímky se dobře přepravují v kartonových platech od jogurtů. Nevhodné obaly jsou takové, ve kterých se měl může slepit, zplesnivět, nebo vypadávat. Vyšetření měli na varroázu se provádí flotační metodou, vzorky jsou po vyšetření zlikvidovány, nelze je uchovat pro opakované vyšetření. Spolu s vyšetřením měli na varroázu je možné z jednoho vzorku provést také vyšetření na mor včelího plodu. V tom případě je nezbytně nutné zřetelně označit na obalu, v seznamu vzorků a v objednávce, že je požadováno dvojí vyšetření. Odchylky ve vzorcích Příměsi – ve vzorku měli je velké množství včel, nebo jejich částí, nebo jiných nečistot. Malé množství měli – množství měli neodpovídá uvedenému počtu včelstev. V takových případech je uvedena v protokolu poznámka jako upozornění pro zákazníka, že vyšetření takového vzorku může být méně přesné, než udává použitá vyšetřovací metoda u běžných vzorků. Nestandardní vzorek – vzorek strukturou, velikostí a tvarem částic, případně jinou vlastností zřetelně odlišuje od běžně vyšetřovaných vzorků. Takové vzorky se nevyšetřují. Na vzorkovnice uveďte tyto údaje:Číslo vzorku – musí být totožné s číslem na seznamuJméno chovateleNázev stanovištěReg.číslo stanovištěČísla úlů zdroj: www.beedol.cz

Číst více

X. mezinárodní včelařská akademie
18 Úno

Vážení včelaři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na naši jubilejní akci X. mezinárodní včelařskou akademii. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Účast potvrdili předsedové včelařských spolků z Polska, Rakouska, Slovenska a zástupci dalších zahraničních institucí. Organizační pokyny: Účastnický poplatek činní 400,‐ Kč/osobu nebo ekvivalentní částka v EUR. Poplatek zahrnuje příspěvek na režie, občerstvení a doprovodné materiály. Závazně se můžete přihlásit do 31.3.2019 Každý jednotlivý účastník se musí zaregistrovat přes registrační formulář na webu: http://www.csvoozlin.cz. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu, proto se přihlaste co nejdříve! Po zaregistrování účastníka mu bude zaslána faktura, kterou uhradí poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet okresní organizace Zlín vedeným u Poštovní spořitelny (ERA): 169468426/0300 (jako variabilní symbol použijte číslo faktury), u plateb ze zahraničí použijte číslo účtu IBAN: CZ74 0300 0000 0001 6946 8426 a BIC: CEKOCZPP. Veškeré bankovní poplatky hradí odběratel-plátce (účastník). Po přijetí a spárování platby Vám bude zasláno elektronické potvrzení, které je třeba vytisknout a přinést s sebou na akci. V případě neúčasti přihlášeného člena je nutné poslat náhradníka, a sdělit emailem tuto informaci organizátorům. Účastnický poplatek se nevrací. Parkování osobních automobilů je možné na v okolí Kongresového centra ve Zlíně. Budete-li chtít prezentovat činnost své ZO nebo jiné informace ve sborníku na Akademii, zašlete nejpozději do 15.3.2019 své příspěvky a materiály pro vytvoření prezentace na email: oozlin@vcelarstvi.cz. Aktuální informace k akademii naleznete vždy na http://www.csvoozlin.cz

Číst více

Výroční schůze ZO Ševětín
05 Úno

Srdečně Vás zveme na výroční schůzi ZO ČSV Ševětín, z.s., která se bude konat 24. 2. 2019 od 10:00 v Hospůdce Na hřišti ve Vitíně (adresa Vitín 153) https://goo.gl/maps/NLMZy8G5LAo   Účast všech členů je nutná neboť bude na schůzi probíhat volba nového předsednictva a zároveň je pro vás připravena velmi zajímavá přednáška Ing. Václava Krištůfka, CSc. na téma Fenomenální včely. Přednáška bude mít i praktické ukázky virového onemocnění včel způsobující deformaci či nedokonale vyvinutá křídla, což jste mnozí mohli jistě vidět ve svých včelstvech po prohlédnutí zavíčkovaného plodu v uhynulých včelstvech. Můžete také donést rámek se zavíčkovaným plodem z uhynulých včelstev na diagnostiku.   Ing. Václav Krištůfek, CSc., pracuje na Biologickém centru AV ČR v Č. Budějovicích. V současné době se zabývá studiem zdraví včel ve vztahu k jejich výživě a stavu životního prostředí. Je jedním ze zakladatelů Experimentální a výukové včelnice v areálu Biologického centra a podílí se na popularizaci včelařského oboru. Tématem přednášky budou známé i nejnovější pohledy na život včel. Včelstvo jako superorganizmus, který patří mezi nejúžasnější druhy naší planety z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a čase. „Včelstvo je jako zázračná studánka; čím více z ní čerpáme, tím bohatší je její pramen“ (Karl von Frisch, etolog, 1886 – 1982). Prosím předejte informaci svým kolegům, kteří nemají přístup k internetu. S pozdravem Barbora Kubátová

Číst více

Sběr měli a výroční schůze
06 Led

Prosím o odevzdání vzorků měli do 30. 1., chybně označené vzorky a vzorky s nedostatkem měli budou vyřazeny a nebudou na vyšetření odevzdány. Vzorky doručte na adresu Vlkov 26. Termín výroční chůze je 24.2. bude se současně konat volba nového jednatele a přednáška velmi  vzácného hosta Ing. Václav Krištůfka, CSc. předního světového specialisty v oboru včelařství. Prosím, dejte všem členům včas vědět termín, účast je nutná. Podrobnosti k výroční schůzi doplníme později.

Číst více

Konání výroční schůze
29 Led

Dne 25.2.2018 v 9.30 se bude konat členská schůze v hospodě U Kopečků.  Srdečně zveme všechny členy naší organizace.

Číst více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2018
28 Led

Vážení přátelé, níže naleznete dokumenty ke stažení. INFORMACE PRO CHOVATELE VČEL METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2018  

Číst více

Pozvánka
11 Srp

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ  AKTIV  OKRESNÍ  ORGANIZACE  k 150. výročí spolkového včelařství  na Českobudějovicku Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní aktiv okresní organizace ČSV v Českých Budějovicích , který se uskuteční v sobotu 26. srpna 2017 od 14.00 hodin na budějovickém výstavišti ZŽ v konferenčním sále pavilonu  „Z“ (1 patro) .                                                            Vstupenky na výstaviště budou k dispozici 26.8.2017 od 9:30 do 10:30 hodin na hlavní bráně výstaviště (levý, služební vchod). Výdejce vstupenek bude oblečen ve žlutém tričku. Po aktivu následuje v konferenčním sále přednáška ing. Dalibora Titěry CSc z výzkumného ústavu včelařského.    Na setkání s Vámi se těší Okresní výbor Českého svazu včelařů České Budějovice Kontakt: Stanislav Pokorný, jednatel OO ČSV ooceskebudejovice@vcelarstvi.cz, 776 092 971 ,604 231 596  

Číst více