Odběr zimní měli a předání vzorků k vyšetření

Odběr zimní měli a ošetření včelstev se provádí dle pokynů podle pravidel stanovených v „Metodickém...

Odběr zimní měli a předání vzorků k vyšetření
09 Led

Odběr zimní měli a ošetření včelstev se provádí dle pokynů podle pravidel stanovených v „Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“.

Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů. Odevzdávají se směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti a do laboratoře musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2024.

Vzorky musejí být označeny těmito údaji:

  • jméno a registrační číslo chovatele
  • registrační číslo stanoviště
  • počet včelstev

Abychom byli schopni včas předat řádně označené vzorky do laboratoře, žádám vás o předání vzorků důvěrníkům a doručení na adresu Neplachov 147 do 31.1.2024.