X. mezinárodní včelařská akademie

Vážení včelaři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na naši jubilejní akci X. mezinárodní...

X. mezinárodní včelařská akademie
18 Úno

Vážení včelaři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na naši jubilejní akci X. mezinárodní včelařskou akademii.

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Účast potvrdili předsedové včelařských spolků z Polska, Rakouska, Slovenska a zástupci dalších zahraničních institucí.

Organizační pokyny:

Účastnický poplatek činní 400,‐ Kč/osobu nebo ekvivalentní částka v EUR.

Poplatek zahrnuje příspěvek na režie, občerstvení a doprovodné materiály.

Závazně se můžete přihlásit do 31.3.2019

Každý jednotlivý účastník se musí zaregistrovat přes registrační formulář na webu: http://www.csvoozlin.cz.

Počet účastníků je omezen kapacitou sálu, proto se přihlaste co nejdříve!

Po zaregistrování účastníka mu bude zaslána faktura, kterou uhradí poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet okresní organizace Zlín vedeným u Poštovní spořitelny (ERA): 169468426/0300 (jako variabilní symbol použijte číslo faktury), u plateb ze zahraničí použijte číslo účtu IBAN: CZ74 0300 0000 0001 6946 8426 a BIC: CEKOCZPP. Veškeré bankovní poplatky hradí odběratel-plátce (účastník). Po přijetí a spárování platby Vám bude zasláno elektronické potvrzení, které je třeba vytisknout a přinést s sebou na akci.

V případě neúčasti přihlášeného člena je nutné poslat náhradníka, a sdělit emailem tuto informaci organizátorům.

Účastnický poplatek se nevrací.

Parkování osobních automobilů je možné na v okolí Kongresového centra ve Zlíně.

Budete-li chtít prezentovat činnost své ZO nebo jiné informace ve sborníku na Akademii, zašlete nejpozději do 15.3.2019 své příspěvky a materiály pro vytvoření prezentace na email: oozlin@vcelarstvi.cz.

Aktuální informace k akademii naleznete vždy na http://www.csvoozlin.cz